سپتیک تانک

پکیج تصفیه فاضلاب

این مطلب ارزش علمی جهت استفاده در مقالات دانشجویی را ندارد

پکیج تصفیه فاضلاب یا wastewater package پکیجی فلزی که بصورت پیش ساخته طراحی ساخت و به محل پروژه حمل می گردد . پکیج تصفیه فاضلاب جهت تصفیه فاضلاب با استفاده از روشهای هوادهی در تصفیه فاضلاب می باشد. که فاضلاب خروجی قابل استفاده مجدد برای مصارف غیر شرب خواهد بود. همچنین در بسیاری از واحد های صنعتی , کارخانجات جهت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی محیط زیست بهتر است از پکیج تصفیه فاضلاب استفاده گردد .

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان و پکیج تصفیه فاضلاب انسانی دو محصول دیگر میباشند که توسط گروه های صنعتی در شها ساخته میشود . ( تصویر شماره 1 – پکیج تصفیه فاضلاب 20 m3 ) . پکیج تصفیه فاضلاب به روش های مختلف هوادهی دهی , تزریق مواد گند زدا و غیره عمل میکنند . در تصفیه فاضلاب یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب به عنوان واحد آخر عملیاتی در سیستم ایفای نقش می نماید.

روش های متداول تصفیه فاضلاب با استفاده از لجن فعال میباشد که در پکیج تصفیه فاضلاب نیز به این صورت میباشد.

پراکنده. روش هوادهی گسترده EAAS (Extended Aeration Activated Sludge)

سریالی . روش راکتورهای ناپیوسته متوالی SBR (Sequencing batch Reactor)

متصله. روش رشد چسبیده IFAS (Integrated Fixed-Film Activated Sludge)

+ نوشته شده در چهارشنبه 18 بهمن 1396ساعت 23:22 توسط university | | تعداد بازدید : 9